על מנת להגיש התנגדות להקמת תחנת הכוח בחדרה (אורות רבין)  יש להגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד, בנוסף להגשת ההתנגדות. 
 
לאחר השארת פרטי הקשר מטה המאבק יתאם איתכם תאריך להגשת ההתנגדות חתימה על תצהיר לצורך הגשה לוועדת התכנון
להורדת התנגדות לדוגמא לחצו על הקובץ: